Diş tomografisi Nedir ve Nasıl Çekilir?

0 37

Diş tomografisi, radyolojik görüntüleme tekniklerindendir. Genellikle kemik dokusunu inceleme de kullanılmaktadır. Ayrıca yumuşak doku incelenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.
Görüntü sağlamak için yöntemde X ışınları kullanılmaktadır. Standart görüntüleme metotları, her şeyi incelemeye fırsat vermeyebilir. Bu gibi hallerde tomografi yöntemine başvurulmaktadır.

Çene kemiği incelenmesinde diş tomografisi çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca yumuşak dokunun incelenmesinde de uygulanmaktadır. Diş tomografisi ile 3 boyutlu görüntüler sağlanır.

Dental Tomografi Kimler İçin Kullanılır?

Çene kısmında ağrı, lezyon, travma, kırık şüphesi bulunan hastalar, kanal tedavisi gerekli kemik grafti gereksinimi bulunan, dental implant planlana ve geri alınması, gömülmüş, yerinden oynayan dişeri değerlendirmede operasyon gerekli vakalar, damak yarığı bulunan hastalar, cerrahi kılavuz istenilen hallerde, önemli anatomik belirteç ve yapıların ameliyattan önce ve sonra görüntüleme de, mandibular kanala ya da sinüs tabanına olan mesafelerin tespit edilmesi, kök kanallarının ölçülmesi, konfigürasyonu ve görünümünün değerlendirilmesi, protez yapılacak olan hastalarda cerrahiyi planlama da kullanılmaktadır.

Diş Tomografisi Avantajları Nelerdir?
Diş için tomografi çekimi avantajlı ve oldukça yararlı bir uygulamadır. İlk olarak işlemden sonra yüksek görünüm kalitesine sahip görüntüler elde etmektedir. Ayrıca bu görüntüler net bir doğruluk sağlamaktadır.

Diş Tomografisi Nerede Çekilir?
Tomografi çekiminde X ışınları kullanılmaktadır. Bu metot radyoloji görüntüleme tekniklerinden en çok kullanılanlardandır. Hem hastanelerde hem de özel sağlık merkezleri, diş kliniği ve görüntüleme merkezlerinde çekim yaptırılabilmektedir.

Diş Tomografisi Ne Kadar Sürer?
Diş tomografisi
çekimi birçok amaçla yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Örnek olarak, diş operasyonundan önce dişlerdeki hasarın tespiti, çene kemiğinin yapısının incelenmesi veya yumuşak dokunun incelenmesinde kullanılabilmektedir.

Çocuk Diş Hekimi ile Çocukların Diş Tedavi Süreci

Çocuk diş doktoru
, 0-12 yaş arasında olan çocukların dişlerinin korunması ve tedavisini gerçekleştirir. Çocukların süt dişlerinin veya daimi dişlerin korunmasının dışında travma, çürük veya bazı kalıtımsal problemlerin giderilmesini de içeren çocuk diş hekimi bazı koruyucu tedbirlerin alınmasını da sağlamaktadır. Bu anlamda çocukların çok daha sağlıklı dişlerinin olması mümkün duruma gelebilir.

Bazı önleyici tedaviler ile ileride meydana gelebilecek önemli sorunların engellenmesi de sağlanabilir.
Erişkin yaşlarda sağlam ve sağlıklı ağız ve diş yapısında olmak, ufak yaşlardaki eğitimin yeterli ve doğru verilmesi ile yakından ilişkilidir. Ağız ve diş sağlığı eğitimiyle ilgili alışkanlık kazanımı çok ufak yaşlarda başlamaktadır. Bu sebeple bu konudaki eğitimler ufak yaşlardan itibaren verilmelidir.

Çocuk Diş Doktoruyla İlk Muayene
Pedodontistle yani çocuk diş doktoru ile ilk muayene bebeğin ağzında ilk dişlerin çıkmasıyla beraber gerçekleşmektedir. Doğru, ailenin ve çocuğun ayrıca anlaşabildiği bir çocuk diş doktoru seçimi; kontrol ve tedavilerde istikrar çok önemlidir.

Bu nedenle çocuk diş hekimi alanında uzman, hasta bebek veya çocukla doğru iletişimin sağlanması, çocuğun doktoruna güveni fazlasıyla önemlidir. Çocuk diş doktoru ile ilk muayene gelecek ağız ve diş sağlığına, kontrolüne ve tedavisine etki edeceği hatta şekillendireceğinden bu süreçte hassas davranılması çok önemlidir.

Çocuğun ilk diş doktoru muayenesindeki önemli amaç çocuğun diş doktoruyla tanışmasıdır. Diş doktorunu, koltuğunu, muayene yapılacak bölgeyi, kliniği veya hastaneyi, kullanılacak olan aletleri, çevreyi görür ve tanımaktadır.

Çocukların Diş Tedavileri
-Enfeksiyona neden olmuş tedavi edilemeyecek duruma gelen süt dişlerinin çekimi,
-Sallanmasına karşın altından kalıcı dişlerin geldiği hallerde uygun tedaviler,
-Süt dişi dolguları ve kanal tedavisi,
-Gelişimi tamamlanmamasına rağmen çürüyen kalıcı dişlerin kök gelişimini sürdürmesi için uygulanan çocuklara apeksifikasyon ve rejeneratif endodontik tedaviler olarak adlandırılan özel kök kanal tedavileri,
-Travmaya bağlı bir şekilde düşme, bisiklet kazası, trafik kazası, çocuk oyun yerlerinde geçirilen kazalara bağlı bir şekilde dişlerin kırılması neticesi oluşan diş patolojilerinin tedavileri,
-Çürüklere yönelik koruyuculuğu için özel şartlarla uygulanan floridler çocuk diş hekimi alanına girer.

Çocuklarda Karşılaşılan Ağız ve Diş Sağlığı Problemleri
-Dişlerde Renklenme
Dişlerde meydana gelen renklenmeler kahverengi, siyah, sarı-turuncu ya da yeşil-gri renklerde görülebilir. Dış kaynaklı renklenmelerin etiyolojisinde ağız hijyeninin kötü olması, demir preparatlarının kullanımı ve kromojenik bakteriler bulunur. Gerekli ve uygun tedavi yöntemleriyle bu rahatsızlık veren renklenmelerden kurtulabilirsiniz.
-Diş Çürükleri
Erken bir süreçte bebeklerin dişlerinde çürük oluşumunun sebebi biberon çürüğü ismi verilen çürüklerdir. Bebeğin beslenmesinde önemli olan besin anne sütüdür. Anne sütü ve ek takviyeler doğal olarak şeker içermektedir. Gece yatmadan evvel veya uyku esnasında bebeğin beslenmesi neticesinde süt ağızda birikerek mikropların dişleri çürütmesinde uygun bir ortam meydana getirir. Bu durum da dişlerin çürümesine zemin hazırlamaktadır.

Bebeğimin ilk Çocuk Diş Doktoru Muayenesini Ne Zaman Yaptırmalıyım?
Çocuk diş doktoru
muayenesinde uygun süre, ilk süt dişlerinin çıkmaya başladığı süredir. Bu da ortalama olarak 6-7 aylık olduğu süreye denk gelmektedir. Diş doktoru muayenesinde çocukların dişinde çürük ya da ağrı olması beklenmemelidir. 6 aylık periyotlar ile çocukların diş hekimi muayenesi yaptırılmalıdır.

Bir Yaş Çocuk Diş Hekimine Götürmem İçin Çok Erken Değil Mi?
Erken olmaz. Çünkü ufak yaşlardan bu yana düzenli bir şekilde diş doktoru kontrolünde olmak, çocukların gelecek dönemlerde ağız ve diş sağlığı ile ilgili çok daha bilinçli olmasını sağlar.

İlk Çocuk Diş Hekimi Muayenesinden Önce Dikkat Etmemiz Gerekenler
Muayeneye gidilmeden evvel çocuk diş doktoru ile ilgili olumsuz yani çocukların korkabileceği gibi konuşulmaması gerekmektedir. Çocuk daha evvel bilmediği alana girerek muayene olacağından çok sabırlı olarak ilk başta alıştırılması gerekmektedir. Merak edilerek etkileşime girmek istediği nesneler ile etkileşimde olmasına izin verilmeli ve sorduğu her soru fazla detaya inilmeden çocuğun anlayacağı şekilde açıklanmalıdır.
Çocuk Diş Hekimi
Pedodonti uzmanı diye bilinen çocuk diş hekimi uzmanlığı 0-15 yaş grubu arasındaki çocukların ağız ve diş sağlıklarının korunmasına destek olan bir daldır. Diş hekimliği alanının diğer yaş sınıflarında veya branşları için uygulanmakta olan yöntemlerin çocuklara uygun olarak uygulanmasını sağlamaktadır.

Çocuklarınızı Diş Hekimine Nasıl Hazırlamalısınız?
Pek çok doktor tarafından erken çocuk ismi verilen ilk yaş gününden sonra çocukların diş doktorlarına getirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Diş kontrolleri veya temizliği ufak yaşta başlanılıp devamlı olarak yaptırılması gerekli bir işlemdir.
Çocuklarda, anne sütü veya mama takviyeleri alınırken süt dişerinde çürüme vb. gibi sorunlarla karşılaşıldığı zaman çocukların korkmadan çocuk diş hekimi için gitmelerinde ufak yaştan itibaren klinik ortamına vb. gibi noktalara korkutmadan alıştırılması gerekmektedir.

Çocuk Diş Hekimi Hangi Yaş Grubundaki Bireyleri Tedavi Eder?
Çocuk diş hekimlerinin ilgilendiği yaş sınıfı 0-15 yaş sınıfı arasında olan çocuklar içermektedir. Bu süreçler çocuklarda, dişsiz dönem, süt dişlerinin sürmeye başladığı süreç, süt dişlerinin ağız içerisinde tamamlandığı süreç, sürekli dişlerin sürmeye başladığı karışık ısırma süreci ve dişlerin tamamlandığı süreç olmak üzere uzun dönemi içermektedir.

Çocuk Diş Hekimine İlk Ziyaret Ne Zaman Yapılmalıdır?
Çocuk diş hekimi
, çocukların ilk diş doktoru ziyaretlerinin 1 yaşını doldurmasının ardından olması gerektiği savını savunur. Buna yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatrik Diş hekimleri birliği, çocukların, ilk diş doktoru muayenesinin ilk dişlerinin çıkmasından sonra yapılması gerekliliğini bildirir.

İlk Çocuk Diş Hekimi Ziyaretinde Neler Yapılır?
Pedodontistler yani çocuk diş hekimleri, ilk diş tedavisinde ayna ve ışık yardımı ile çocukların tüm dişlerini ve ağız içi yumuşak dokularını incelemektedir. Var olan problemlerin tespitinden sonra çocukların özel tedavi şekillerini, beslenme ve koruyucu uygulamaları sizinle paylaşmaktadır.

Çocuk Diş Tedavi Seanslarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tedavi seanslarında dikkat edilmesi gerekli bazı hususlar vardır. Bu durumların başında çocukların korkmasını engellemek maksadıyla sorulan tüm sorulara cevap verilmeli ve merak edilen her şeyi etkileşim kurabilmesine izin verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan çocuk etkileşim kurmuş olduğu nesneler ve merak edilen sorulardan sonra korkmaması gerektiğini anlayabilecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.