Kronik hastalığı olanlara Ramazan tavsiyeleri

0 116

1-DİYABET: Şeker has­taları ramazanda az ve sık beslenmeli. Doğal bu bütün diyabet­liler için geçerli değil ancak bilhassa insülin kullananlar oruç tutma açısından sorun yaşayabilir. Bu nedenle şeker hastaları şayet oruç tutmak istiyorsa kesinlikle tabiplerine istişareli. Şayet bu şahıslar programlarını oruç tutmaya uygun bir hale getirilebi­liyorsa sorun yaşamazlar. Fakat şeker hastalarında sık sık şeker düşüklüğü olduğu için uzun periyodik açlıklar bu atakları tetikler ve bu da kalp krizi, şuur bozuk­luğu yahut ani bayılma üzere meselelere yol açabilir.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım

2– İNSÜLİN DİRENCİ: İnsülin di­renci günümüzde obezite ile birlikte artan bir sorun olarak karşımıza çık­maktadır. İnsülin direnci yüksek olan hastalar uzun müddet aç kaldıklarında şiddetli baş ağrısı, algıda sorun, açlığa tahammül­süzlük, şeker düşüklüğü, kan şeke­ri sorunları yaşayabilir. Şayet kişi çok yüksek bir insülin direncine sahipse oruç tutmadan evvel sağlık denetimlerini yaptırmalıdır.

3-KARACİĞER: Karaciğer yağlanması olan bireyler ge­nellikle kan yağları yüksek, insülin dirençleri ve kan şekeri istikrarları uzun vadeli bozuk olan bireylerdir. Bu şahıslar besin ve sıvı alı­mının azalmasıyla bir arada soğuk terleme, şeker düşüşleri, şuurla ilgili sıkıntılar, kalp ve tansiyon yüksekliği üzere sorunlar yaşaya­bilir. Münasebetiyle bu hastalığı olan­ların iftar ve sahurda ağır yemeklerden, hamurlu besinlerden ve tatlılar­dan kaçınıp zerzevat yüklü beslenmele­ri gerekir.

4-KALP: Kalp hastaları için bedendeki sıvı istikrarı çok önemli­dir. Açlığın oluşturduğu şeker düşüklüğü kalp üze­rinde olumsuz tesirler yaratır. Açlık, susuzluk, kâfi uyku alamama beden için bir gerilim kaynağıdır ve bu gerilim kalp üzerine ekstra bir yük oluşturur. Bu nedenle kalp hastaları ramazan ayında çok dikkatli olmalıdır. Oruç tutar­ken beslenme tertipleri de doktorları tarafından belirlenmeli, ‘tok tutsun’ diye çok yağlı yiyecekler tüketmekten kaçınmalıdırlar.

5-MİDE: Bilhassa midesin­de ülser olan şahıslar açlığa karşı çok daha duyarlı­dır. Ülseri olan bireyler aç kaldığında midelerin­deki yara mide asidine karşı kendini sindir­meye başlar ve çok şiddetli mide ağrısı ve mide bulantısı sorunu yaşarlar. Bu da kişinin ömür kali­tesini olumsuz tesirler. Bu nedenle mide hastalığı olanlar, ilaçlarını tertipli alarak sağlıklı bir oruç sü­reci geçirebilirler.

6-BAĞIRSAK: Kronik ba­ğırsak hastalıkları olanları, oruç sürecinde açlık çok faz­la yorar. Bu dö­nemde bilhassa büyük abdest ile ilgili prob­lemler artabilir. Karında şişkinlik, spazm, gaz şi­kayeti ve mide bulantıları sıkla­şabilir. Bağırsak hastalığı olanların nizamlı bir beslen­me programların olmalıdır. İftarda ve sahurda yediklerine çok dikkat etmeli, hazır besinlerle süt ve süt ürün­lerini tüketmemeliler. İftar öğünlerini de bölerek yapmalılar.

7-MİG­REN: Açlık mig­ren ataklarını tetikleyen bir faktördür. Mig­ren hastalığı olanlar açlığa karşı hassas insanlardır. Uygun olma­yan beslenme formları ra­mazanda mig­ren ataklarını tetikleyebilir. Bilhassa his­ta­min içeriği yüksek (tütsülen­miş besinler ve bekletilmiş peynirler), çikolata yahut kahve üzere besinler tü­kettiklerinde migren ataklarına yol açabilir. Bu şahıslar de ramazan­da doktor denetiminde hem ilaç dozlarını ayarlamalı, hem de hem de beslenmelerine dikkat etmelidir.

8-BÖBREK: Böbrek rahat­sızlığı olanlar sıvı tüketimini gün içerisine yayması gere­ken şahıslardır. Uzun mühlet su içme­dikleri vakit bu hastaların böb­rekleri zorlanabilir. Bu bireylerin sıvı istikrarını sahurda ve iftarda çok yeterli sağlaması lazım. Tekrar bu hastaların idrar sökücü ve başka ilaçları dok­torları tarafından düzenlenmelidir.

9-HİPERTANSİYON: Hipertansiyon hastaları­nın günlük hayatlarında açlık-tokluk istikrarlı olmalıdır. Yüksek tansiyon sorunu olanlar uzun periyodik aç kaldıkları vakit tansiyonları yükselebilir. Bu ne­denle yüksek tansiyonu olanların sıvı tüketimlerini âlâ ayarlamaları gerekir. Ani kalp krizleri, beden da­marlarında sorunlar, kanamalar yaşanabilir. Bu nedenle ilaçlarının düzenlenmesi gerekir. Ayrıyeten tü­kettikleri tuz ölçüsüne ve yağ tipi­ne de dikkat etmeleri kıymetlidir.

10-HİPOGLİSEMİ: Obezite yahut şeker has­tası olmayan, olağan kilolu ve hipoglisemi yani şeker düşüklüğü hastalığı olan bireyler vardır. Bilhassa ramazan ayında uzamış açlıkta hipoglisemisi olan­lar çok meşakkat yaşar. Bu şahısların açlıkta şekerleri 50-60’a kadar bi­linç bozacak düzeylere düşebilir. Bu hastaların da uzun periyodik açlığa dayanabilmeleri için kesinlikle teda­vilerinin düzenlenmesi gerekir.

Kaynak: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.