Orucun beyne yararları

0 166

Beyin zorlanma ve meydan okumalarla kendini geliştirir. Yani beyni daha sağlıklı yapmak istiyor­sanız biraz zorlayacak kon­for alanından çıkaracaksınız. Yeni bir lisan öğrenmek üzere. Oruç da beyin için bir mey­dan okumadır. Zira beyin­de hudut büyüme faktörünün salgılanmasını sağlar. Bu unsur beyni yeni hudut hücresi üretmeye zorlar ve beynin güç kulla­nımını en faal düze­ye getirir. Araştırmalar; daima bir şeyler yiyip tok olan bireylere nazaran uygunca acık­madan yemek yemeyenlerin nörolojik ve kronik hastalık­lara karşı daha güçlü oldu­ğunu göstermektedir.

Prof. Dr. Derya Uludüz

ALZHEIMER’I ÖNLER

Oruç başladıktan iki üç hafta sonra kan basın­cı, kolesterol, trigliserit se­viyesi, beden yükü ve yağ yüzdesi azalır. Bunlar bizi hem damar sertliği, inme (felç) ve kalp krizi üzere kalp ve damar hastalıklarından korur; hem de beynimize besin ve oksijen akışını güzelleştirir. Bilhassa yüksek tansiyonda beyne kan akışı azalır, bu da beynin çalış­ması için sorun yaratır. Hudut hücreleri besinsiz ve oksi­jensiz kalır. Kan akımı az olduğunda beyinde biriken ziyanlı toksinler rahatlıkla atılamaz. Bu durum ise hem damar hastalıklarına hem de Alzhei­mer hastalığı üzere dejeneratif has­talıklara taban hazırlar.

İltihaplanma, birçok beyin hastalığında rol oynar. Oruç tutmak iltihap­lanmayı azaltır.

DETOKS TESİRİ YAPAR

Oruç, otofaji (kendi kendini yeme) dediği­miz paklık sistemini çalıştırır. Olağanda bedende gücün yüzde 80’i sindirim için kullanılır. Oruç­la sindirime orta verileceği için beden artık kendini temiz­leme evre­sine geçer. Beyinde ve vü­cutta gün uzunluğu biriken çöp dışarı atılır. Bu temizleme beyinde sağlıklı hücrelerin yenilenmesini dayanaklar.

DEPRESYONA GÜZEL GELİR

Oruç ruh sıhhati için de çok değerlidir. Araştır­malar, oruç tutmanın duy­gusal refahı artırdığını ve depresyonu güzelleştirdiğini göstermektedir.

ŞAYET HUYSUZ VE SONLU OLUYORSANIZ…

Aç kalmak beyin­de bir tehdit olarak algılanır, bedende besine ulaşamama korkusu başlar ve kortizol üretimiyle gerilim düzeyleri yükselir. Oruç tutarken sizi huysuz, hudutlu yapan da budur. Yapmanız gereken ise kendinizi çeşitli yollarla (hobi, toplumsallaşma, ibadet, yürüyüş vb.) sakinleştirmek; gerilim seviyele­rinizi azaltmak ve bu yolla beyni bir tehdit altın­daymış üzere alarm durumuna sokan sempatik hudut sistemini kapatmaktır. Ruhu sakinleştir­mek, beyinde yaptığı fizyolojik tesirlerle sizi hem orucun zorluklarından hem de çeşitli hastalıklardan koruyacaktır.

Kaynak: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.