TTB: Sağlık çalışanları için çıkarılan yasa şiddeti önlemiyor, saldırganı cesaretlendiriyor

0 129

Gaziantep’te 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından misyonu başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın vefat yıl dönümü Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Uğraş Günü’ ilan edilmişti.

TTB ve tabip odaları, “Sağlıkta Şiddete Karşı Uğraş Günü” kapsamında 16 Nisan 2021 günü birçok vilayette basın açıklamaları düzenledi. Dr. Ersin Arslan şahsında sağlıkta şiddet sonucu hayatını yitiren sağlık işçileri anılarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için tesirli bir yasa çıkarılması talebi tekrar lisana getirildi.

TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Lideri Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Çiğdem Arslan, Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır da “Sağlıkta Şiddete Karşı Çaba Günü”nde Gaziantep’teydi. Dr. Ersin Arslan’ı ailesiyle birlikte mezarı başında anan Merkez Kurul üyeleri, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gaziantep-Kilis Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasına da katıldı.

“YASAL DÜZENLEME TALEP EDİYORUZ”

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Lideri Dr. Ayşegül Ateş Tarla bu kayıpların toplumda kapanmayacak derin yaralar açtığını, Dr. Ersin Arslan’ı anmaya ve şiddetsiz bir sağlık ortamı için uğraşa devam edeceklerini söyledi.

TTB Merkez Kurulu Lideri Dr. Şebnem Korur Fincancı sağlıkta şiddetin salgın devrinde bile hiç sürat kaybetmediğini, yapılan yasal düzenlemenin ise şiddeti durdurmada hiçbir mana taşımadığını belirtti.

Korur Fincancı “Yalnızca bıçakla, tabancayla değil; şiddetin birebir vakitte çalışanların ruhunu tüketen boyutuyla da karşı karşıyayız. Biz yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızı anarak ve onların anısıyla sağlıkta şiddete karşı duruşumuzu ve çabamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TTB II. Lideri Dr. Ali İhsan Ökten de “Sağlıkta şiddet, bayana şiddet, çocuğa şiddet… Ülkemizde ne yazık ki her alanda bir şiddet sarmalı içindeyiz. Bundan kurtulduğumuz vakit sağlıkta şiddet de sonlanacaktır” dedi. Ökten, Meclis’ten tesirli bir Sağlıkta Şiddet Yasası ile COVID-19’un meslek hastalığı sayıldığı bir yasal düzenleme talep ettiklerini kelamlarına ekledi.

“SAĞLIKTA ŞİDDETİ KÖRÜKLEYEN YAKLAŞIM SERGİLENDİ”

TTB’nin basın açıklamasında şu tabirler yer aldı:

* Sağlıkta artan baskı ve şiddete karşı gayretimiz devam etmektedir.

* Bundan tam dokuz yıl evvel, 17 Nisan 2012 yılında sevgili Dr. Ersin Arslan’ı bir hasta yakınının atağında kaybetmiştik. Meslektaşımızı kaybettiğimiz 17 Nisan günü TTB tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Çaba Günü” ilan edilmiştir.

* Dr. Ersin Arslan’ı ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımızı hürmetle anıyoruz. Dr. Ersin Arslan’ın ameliyattan çıkıp servisine gittiği sırada öldürülmesinin akabinde dokuz yıl geçti. O günden beri Türk Tabipleri Birliği olarak yaptığımız tüm ihtarlara ve tekliflere maalesef mevcut iktidar kulak tıkadı ve bizler misyonumuz başında dövülmeye, sövülmeye, ölmeye devam ettik.

* Her gün işimize giderken çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle sessizce vedalaştık zira sağlıkta şiddet nedeniyle sevdiklerimizi son defa görüyor olabilirdik. Mevcut iktidar sağlıkta şiddeti önlemek, önlem almak yerine sağlıkta şiddeti körükleyen, kışkırtan siyasetlerini devam ettirecek yaklaşım sergiledi.

* Şiddetin münferit olmadığını tersine açık bir biçimde politik ve toplumsal bir olgu olduğunu ülkeyi yönetenler de pek düzgün biliyor. Bu nedenle bugün, sağlık ortamı da tıpkı toplumun tüm modülleri üzere bir şiddet sarmalındadır.

OSMANİYE’DEKİ OLAY ÖRNEK GÖSTERİLDİ

* COVID-19 sürecinin yönetilememesi, salgın yerine algı yönetilmesi ise sağlık alanının durumunu şiddet de dahil olmak üzere daha da kötüleştirdi. Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızı hem pandemi şartları hem de giderek artan şiddet ortamında kaybediyoruz ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüz kalmadığını açıkça söylüyoruz.

* Yalnızca fizikî şiddet değil, ruhsal şiddet, sözel şiddet artarak devam etmektedir. Daha birkaç gün evvel Osmaniye’de bir kamu görevlisinin, bir cumhuriyet savcısının, kurallara uymadan keyfi taleplerini yerine getirmediği için bir meslektaşımızın zıt kelepçeyle gözaltına alınmak istenmesi, karakola söze götürülmesi, her gün yaşadığımız şiddetin yalnızca bir örneğidir.

* Kamu gücünü şahsî hırsları için hoyratça kullanan ve hata işleyen cumhuriyet savcısını kınıyor ve şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

“DAHA FAAL YASAYA MUHTAÇLIK VAR”

* Şiddet ortamına daha fazla canımızı feda etmemek için daha faal bir sağlıkta şiddet maddesine gereksinimimiz olduğu, çıkarılan ciddiyetten uzak, dostlar alışverişte görsün üslubu kanunun bu şiddeti önlemediği, tam aksisi şiddet uygulayanları cesaretlendirdiği aşikardır.

* Meclis’ten geçen sağlıkta şiddet yasası etkisizdir ve taleplerimizi karşılamamaktadır. Her türlü şiddete maruz kalan meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini korumak maksadıyla oluşturulacak yasanın tarafı olduğumuzu ve yasa imal sürecinde taleplerimizin alınması gerektiğini açıkça belirtmekteyiz. Buna karşın ülkeyi yönetme savında bulunanlar, talep ve tekliflerimizi dinlemekten kaçınmaktadır.

* Bu bağlamda COVID-19 sürecinde sağlık işçilerine dönük daha da ağırlaşan, kanıksanan ve yasallaştırılan fizikî, sözel ve ruhsal şiddete daima birlikte ve en gür sesimizle karşı çıktığımızı belirtiyoruz.

* Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiğimiz arkadaşlarımızı hürmet ve minnetle andığımız bu günde iktidarı, sağlıkta şiddeti kışkırtacak, koruyacak telaffuz ve siyasetlerden vazgeçmeye ve faal bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmak için TTB’nin talep ve tekliflerini dinlemeye davet ediyoruz.

Kaynak: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.