Doktor örgütleri: Aile Sağlık Merkezi’ni Sağlık Bakanlığı yapsın

0 240

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların şartsız Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması talebiyle başlattığı “ASM Yerleri İçin Harekete Geçiyoruz” kampanyasına dayanak veren örgütlenmeler ortak bir açıklama yaptı. Aile doktorlarının hizmet verdiği birçok yer ve binaların içerdiği ömür alanlarının sağlık hizmeti vermeye uygun olmadığı, olumsuz şartların pandemiyle birlikte daha bariz formda sıkıntı hale geldiği, ASM çalışanları ve hastalar için yaşamsal risk oluşturduğu lisana getirildi.

“DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR”

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların şartsız olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istenen açıklamada, “ASM ve taşınabilir hizmet binaları dâhil, tüm birinci basamak sağlık hizmeti binalarının yapılması, donanımı, tamiratı, mevcut olanların güvenlikli hale getirilmesi, uygun şartlara eriştirilmesi devletin asli misyon ve sorumluluğundadır” denildi.

İŞTE TALEPLER

Lokal yönetimlerden, vilayet sağlık müdürlüklerinden, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası’na bağlı odalardan dayanak alınarak mevcut ASM binalarının durumunun tespit edilmesinin talep edildiği açıklamada şu talepler lisana getirildi:

-Pandemi süreci kapalı alanların uygun formda havalandırılmamasının bulaşta değerli rol oynadığını göstermiştir. Çalışmada, havalandırma tesisatının uygun olup olmadığı kesinlikle değerlendirilmelidir.

-ASM binalarının sarsıntıya, yangına karşı inançlı olup olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilip gerekli tedbirlerin acilen alınmasını, uygun şartlara kavuşturulmasını talep ediyoruz.

-ASM binalarının kamu tarafından birinci basamak sağlık sunumuna uygun olarak yapılmasını, donanım tamirat muhtaçlıklarının karşılanması için Aile Hekimliği mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılmasını, yeni mevzuatın hazırlanmasında TTB, federasyon, sendikalar ve dernekler ile işbirliği içinde olunmasını istiyoruz.

İŞTİRAKÇİ ÖRGÜTLENMELER

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK),  Aile Doktorları Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türkiye Aile Tabipleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık-İş Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN).

Kaynak: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.