Sağlık Bakanlığı’ndan ‘esnek mesai ve idari izin’ genelgesi

0 155

Sağlık Bakanlığı, 81 vilayet valiliğine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla “Personel İşlemleri” hakkında genelge gönderdi. Müsaadelerin durdurulduğu genelgeye nazaran istifa ve emeklilik müracaatları kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığının 81 vilayet valiliklerine gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 say1h Resmi Gazete’ de yayımlanan; Covid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Önlemler bahisli 2021/8 sayılı Genelge ile Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi maksadıyla, bu salgınla çabayı ve salgının tesirlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama kuralıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığının 14.04.2021tarih ve16135 sayılı yazıları ile bahse bahis Genelgede yer alan konulardan farklı olarak Bakanlığımız çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir.
Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, faal, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla gayrette her alanda kâfi sayıda ve gayrette deneyim kazanmış işçi eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında vazifeli bütün işçiye yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki dizinlemelerin yapılması gereksinimi hasıl olmuştur.

1-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan işçiye yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma formülü ile ilgili yordam ve asıllar; Bakanlık Merkez Teşkilatınca ünite amirlerince, Bakanlığımızla ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince, Vilayetlerde il Sağlık Müdürü, İlçelerde, vilayet Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Lideri ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.

2- Covıd-19 hastalığı için yalnızca risk kümesinde olan kanser hastalan ve organ nakli olanların durumları; Bakanlık Merkez Teşkilatında ünite amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, vilayetlerde il sağlık müdürü, ilçelerde vilayet sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi lideri ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce kıymetlendirilerek idari müsaadeli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

3- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımda misyon yapan gebe işçiye, hamileliğinin 24 üncü haftasından 32. haftasına kadar olan mühlet içerisinde idari müsaade verilecektir.

4- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen çalışana statülerine bakılmaksızın idari müsaade verilmesi cihetine gidilecektir.

5- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp süt müsaadesi kullanmakta olan işçi idari müsaadeli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında belirtilen metot ve asıllar çerçevesinde süt müsaadesi hakkını kullanmaya devam edeceklerdir.

6- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ve 10 yaş ve altı çocuğu olan bayan çalışanlar idari müsaadeli kapsamda değerlendirilmeyecektir.

7- Çalışanın her ne sebeple olursa olsun misyonundan çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecektir.

8- Kamu sağlık hizmetinde muhtaçlık duyulan durumlarda Bakanlığımızca zarurî olarak vilayetler ortası süreksiz görevlendirilen (re’ sen) çalışanın derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

9- Çalışma saatlerine ait olarak mevcut uygulamalara devam edilecek olup, merkez ve taşra teşkilatlarımızda sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri konusunda mevcut uygulamanın dışında rastgele bir değişiklik yapılmayacaktır.

10- Sağlık Hizmetinin sunumunda artan acil bir muhtaçlık olması halinde, idari müsaadeli sayılan çalışanın mezkur müsaadelerinin sonlandırılıp vazifelerine dönmelerinin sağlanmasına ait olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin müsaadesi dışında vazife mahallinden ayılmayacak ve hizmetine gereksinim duyulanlar vazifelerine döneceklerdir.

11- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımda çalışan bütün işçinin bu süreçte maske kullanması, çalışma yerleri, yemekhane, servisler ve toplumsal alanlarda gerekli aralığın ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte sürecinin yapılması konusunda kurum amirlerince gerekli önlemler anacaktır.

12- İdari müsaadeli sayılanlar fiilen vazifeye gelmedikleri müddet zarfında idari müsaadeli ve istihdamlarına temel vazifelerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır. Kelam konusu çalışanların mali ve toplumsal hak ve yardımları ile başka özlük haklan gizli olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları misyon yerinde çalışanlar ile eşittir.” (İHA)

Kaynak: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.